Heladinkropp.Com © 2006                    

 

 

 

 
Traditionell Kinesisk Medicin 
 
* Mångtusenårig och förmodligen världens nu äldsta
 levande medicinska tradition.

* Den är holistisk och ser till hela människan
där alla organ påverkar varandra i samspel med naturen.
  
* Grunden är teorin om Qi, Yin och Yang och de fem elementen.
 
 Qi är livsenergi och vi har 2 källor till qi: den vi föds 
 med och den vi får med luft, mat o dryck. Qi flödar i våran 
 kropp och störs det flödet kan det ge upphov till sjukdomar.

 

 Yin och Yang är de två motpolerna i universum, motsatta, men

 ändå kompletterande krafter. Den ena kan inte existera utan

 den andra

 

  De Fem Elementen: Trä, Eld, Jord, Metall och Vatten.

  Handlar om rörelse, beskriver förloppen i människa o   

  natur.Det är krafter som står i förbindelse med varandra

  och har två huvudsakliga samspel: Den Närande Cykeln och  

  Den Kontrollerande Cykeln


 
* Såväl symptom som orsak behandlas under en behandling. 
 Ju längre den finns ju större och allvarligare blir den, 
Wai Qi är den behandling jag gör för att motverka och
 behandla sjukdomar.

 

* Kunskapen kommer från behandling av människan och är

  välbeprövad under många tusen år

 

* Varför vi blir sjuka:

  Yttre faktorer - Vind, Kyla, Fukt, Hetta, Fukt, Torka

 Inre faktorer - Glädje, Ilska, Melankoli, Sorg, Oro, Rädsla
 Övrigt - Arv, Livsstil, Djurbett, olyckor, Smitta
 
  - Ha harmoniska relationer, motionera, undvik rökning o 
   alkohol,lagom vila o arbete, sunda matvanor, undvik 
   stress
 
      
      LYSSNA PÅ KROPPENS SIGNALER!!!  
  Kroppen visar när det uppstår obalanser